KULLANIM KILAVUZU-TR
GENEL BİLGİLER

Güvenlik ayakkabılarımız 2016/425 (EU) Avrupa Yönetmeliğinin ve EN ISO 20345:2011 numaralı standartların
gereklerine uygundur.
Seçmiş olduğunuz ayakkabının gerekli koruma sağlaması ve giyme ortamı için uygun olması önemlidir. Bilinmeyen bir ortam söz
konusu olduğunda, doğru ayakkabının verildiğinden emin olmak için mümkünse satıcı ile alıcı arasında görüş alışverişinde
bulunulması çok önemlidir. Ayakkabının bakımı yapılır, doğru çalışma ortamında giyilir ve kuru ve havalandırılmış şartlarda
muhafaza edilmesi halinde, dış tabanı, üstü ve üst dikişleri erken yıpranmadan iyi bir kullanım ömrü olmalıdır. Ayakkabının fiili
kullanım ömrü, ürünün yıpranma, kirlenme ve bozulmasını etkileyebilecek çevresel şartlara bağlı olarak ayakkabı tipine
bağlıdır. Güvenlik/koruyucu burnu olan ayakkabı, bir darbe alması veya sıkıştırmalı bir kaza esnasında hasar görebilir. Ancak
ayakkabı burnunun niteliği sayesinde bu hasar hemen belirgin olmayabilir. Bundan dolayı, hasarlı görünmese dahi burun bölgesi
ciddi bir darbe aldığında veya sıkıştığında ayakkabınızı değiştirmelisiniz (ve tercihen imha etmelisiniz).


ÜRÜN BAKIMI: ZİMARO ürünlerinin en iyi şekilde hizmet etmesi ve giyilmesini sağlamak için, ayakkabınızın düzenli olarak
temizlenmesi ve kaliteli bir temizlik işlemi ile bakımının yapılması önemlidir. Yakıcı ve aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayın.


Süet: Doğal olarak kurumaya bırakın, daha sonra kalıntı veya çamuru temizleyin ve sert süet fırça ve uygun bir temizlik ürünü
kullanın.


Deri: Ayakkabınızın düzenli olarak boyanması, iyi durumda kalmasını sağlayacak ve doğal koruyucu özelliklerini muhafaza
etmesine yardımcı olacaktır.


Saklama: Kullanmadığınız zamanlarda, ayakkabınızı aşırı sıcaklıklara maruz kalmayacak, iyi havalandırılmış yerlerde saklayın. Ayakkabınızı asla ağır eşyaların altına veya keskin nesneler ile temas halinde olacak şekilde saklamayın ve istiflemeyin. Ayakkabı
ıslak ise depoya/saklama yerine koymadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzak bir şekilde yavaş ve doğal yolla kurumaya
bırakın. Ayakkabınızı taşımak için uygun koruyucu ambalaj, örneğin orijinal kutusunu kullanın.

Tamir: Ayakkabı hasar görürse, ideal koruma seviyesini sağlamayacaktır; bu nedenle en kısa sürede değiştirilmelidir.
Riskli bir iş yaparken, bilerek asla hasar görmüş ayakkabı giymeyin. Hasar düzeyi hakkında emin değilseniz, ayakkabıyı
kullanmadan önce tedarikçiniz ile görüşün.


Tabanlık/Ayakkabı Tabanı: Satın aldığınız zaman üründe bir tabanlık bulunuyorsa, bunu söküp çıkarmayın. Yenileme
gerekirse, bu yalnızca firmamız tarafından sağlanan yedek tabanlık kullanımına göre yapılmalıdır. Bu tür ayakkabı tabanlarının
sökülmesi ayakkabının koruyucu özelliklerini de etkileyebilir. Ayakkabıda taban yoksa bir tabanlık konulması da ayakkabının
koruyucu özelliklerine zarar verebilir. Farklı ürünler üretim kategorisine uyumu açısından farklı tabanlık veya ayakkabı tabanı
içerdiği için, ayrıntılı bilgi ve ürün referans fiyatı için lütfen ZİMARO ile iletişim geçin.


GÜVENLİK & KORUYUCU AYAKKABI

Bu ayakkabı tipi, potansiyel tehlikelerin olduğu iş ortamlarında çalışma esnasında giyildiğinde düşen nesnelerden kaynaklı
yaralanma ve ezilme riskine karşı giyen kişinin ayak parmaklarını korur. Güvenlik ayakkabıları, güvenlik standartları ile
tanımlanmaktadır.
SB- Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 Newton.
S1- Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi),
antistatik özellikler ve enerji absorbsiyonlu topuk bölgesi.
S1P- Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi),
antistatik özellikler ve enerji absorbsiyonlu topuk bölgesi , penetrasyon direnci ve pençeli dış taban
S2 – Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi), antistatik
özellikler ve enerji absorbsiyonlu topuk bölgesi, su penetrasyon ve absorbsiyonu.
S3- Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi),
antistatik özellikler ve enerji absorbsiyonlu topuk bölgesi, su penetrasyon ve absorbsiyonu, penetrasyon direnci ve
pençeli dış taban


İLAVE KORUMA


P: Penetrasyon Direnci: 1100 Newton
C: İletkenlik: TS EN ISO 20344:2011, 5.10’e göre ölçüldüğünde, kuru ortamda kondisyonlandığında (EN ISO
20344:2011, 5.10.3.3a)), elektrik direnci 100kΩ’dan büyük olmayacak.
A: Antistatik: TS EN ISO 20344:2011, 5.10’e göre ölçüldüğünde, kuru ve ıslak ortamda kondisyonlandığında (EN ISO
20344:2011, 5.10.3.3a) ve b)), elektrik direnci 100 kΩ ile 1000 MΩ arasında olacak.
CI: Taban’nın Soğuğa Karşı Yalıtımı: -17°C’de 30 dakika bekletildiğinde ısı değişimi 10°C’den fazla olmayacak.
HI: Taban’nın Isıya Karşı Yalıtımı: 150°C’de 30 dakika bekletildiğinde, ısı değişimi 22°C’den fazla olmayacak. E Topuk Enerji
Absorbsiyonu: 20J’dan az olmayacak
WRU: Su Penetrasyonuna Dayanıklı Saya (Sadece Kategori I ürünler için geçerli)*
M: Metatarsal Kemik Koruması: 100J Darbe Enerjisi CR Kesilmeye Dayanıklı Sayası: Kesilme dayanım endeksi 2.5’i geçmeli AN
Bilek Koruması: Ortalama aktarılan kuvvet ≤10kN olan 10J darbe. Test sonuçlarından hiçbiri >15kN olmayacak.
WR: Suya Dirençli Ayakkabı (Sadece Kategori I ürünler için geçerli)*
FO: Fuel Oil’e Dayanıklı Dış Taban HRO 300°C’ye kadar Sıcak Temasa Dirençli Dış Taban *
Kategori I: Tamamen kauçuk veya polimetrik ayakkabılar hariç, deri ve diğer malzemelerden üretilen ayakkabılar. Kategori II:
Tamamen kauçuk (tamamen vulkanize) ve her türlü polimerik (tamamen kalıplanan) ayakkabılar.
Kayma Direnci
TS EN ISO 20345:2011’ye göre Asgari Sürtünme Katsayısı :
SRA: SLS1’li seramik yüzey • İleri topuk kayması ≥0.28 • İleri düz kayma ≥0.32
SRB: Gliserollu çelik yüzey • İleri topuk kayması ≥0.13 • İleri düz kayma ≥0.18
SRC: SLS’li seramik karo yüzeyde ve gliserollü çelik yüzeyde kaymaya karşı mukavemet* SRA + SRB 1 %0.5 sodyum
loril sülfat içeriği olan su
Uyarılar:
1. Bu bilgileri dikkatlice okuyun. Güvenliğiniz buna bağlı olabilir.
2. Penetrasyon direnci, test laboratuarında 4.5 mm çapında kör bir test çivisi ve 1100 N’luk bir kuvvetle test
edilmiştir. Daha küçük çaplı ve daha yüksek kuvvetli keskin çiviler veya çiviler, penetrasyon riskini artırır.
Gerekirse alternatif önleme tedbirleri alınmalıdır.
3. Delinmeye karşı koruma için metalik veya metal olmayan tabanlar mevcuttur. Her ikisi de EN ISO 20345: 2011
standardının minimum gerekliliğini karşılar. Bununla birlikte, hala aşağıdaki avantaj ve dezavantajlara
sahiptirler. Metalik tabanlıklar ayakkabının tüm yüzeyini kaplayamaz, ancak keskin nesnelerin neden olduğu
hasara karşı daha az savunmasızdır. Metalik olmayan tabanlıklar çok esnektir ve tüm ayak yatağını kaplar,
ancak penetrasyon direnci daha çok keskin nesnenin şekline bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen üretici ile
iletişime geçiniz.
4. Asla hasarlı güvenlik ayakkabıları giymeyin.
5. Aşırı aşınma durumunda veya hasar belirtileri gösteriyorsa güvenlik ayakkabısını değiştirin.
6. Asla aşındırıcı veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın.


ANTİSTATİK ÖZELLİKLERİ İÇİN UYARILAR


Antistatik ayak giyecekleri
“Elektrostatik yüklerin dağıtılması yoluyla elektrostatik birikimi en aza indirgemek ve böylelikle kıvılcımla tutuşma riskini
(örneğin, alevlenebilir maddeler ve buharlar) önlemek gerekli ise ve herhangi bir elektrikli tertibat veya akım bulunan kısımdan
kaynaklanan çarpılma riski tamamen ortadan kaldırılamazsa, antistatik ayak giyecekleri kullanılmalıdır. Bununla birlikte,
antistatik ayak giyeceklerinin sadece ayak ile zemin arasında direnç sağlaması nedeniyle elektrik çarpmasına karşı eş değerde
korumayı garanti edemediği not edilmelidir. Elektrik çarpma riski tamamen ortadan kaldırılamamışsa, bu riski önlemek için ilave
ölçmeler şarttır. Aşağıda ifade edilen deneylerin yanı sıra bu gibi tedbirler, iş yerinde kaza önleme programının rutin bir
parçası olmalıdır.
Deneyimler, antistatik amaçlarla mamulde büyün kullanım ömrünün herhangi bir zamanında normalde tüm elektrik boşaltım
hattı boyunca 1 000 MΩ’dan daha az elektrik direncinin bulunduğunu göstermiştir. Mamul yeni olduğunda, 250 V’a kadar olan
gerilimlerde çalıştırıldığında, arıza yapan herhangi bir elektrikli tertibat bulunması durumunda, tutuşmayı veya tehlikeli elektrik
çarpmasına karşı sınırlı korumayı garanti etmek amacıyla en düşük direnç sınırı olarak 100 kΩ’luk bir değer belirtilmiştir. Bununla
birlikte, belirli şartlar altında, kullanıcılar, ayak giyeceklerinin yeterli koruma sağlayamayacağı ve giyen kişiyi korumak için her
zaman ilave önlemlerin alınması gerektiğinin farkında olmalıdır.
Bu tipte ayak giyeceklerinin elektrik direnci bükülme, bulaşma veya rutubetle belirgin ölçüde değişebilir. Bu gibi ayak giyecekleri,
ıslak şartlarda giyilirse, tasarlanmış işlevlerini yerine getiremeyecektir. Bu nedenle, mamulün elektrostatik yükleri dağıtma için
tasarlanmış işlevini karşılama ve aynı zamanda kullanım ömrünün tamamında aynı korumayı sağlama yeterliliği garanti
edilmelidir. Kullanıcıya elektrik direnci için kurum içinde yapabileceği bir deney ve bu deneyi belirli ve sık aralıklarla yapması
önerilir.
Sınıf I ayak giyecekleri uzun sürelerle giyilirse, nemi absorbe edebilir ve nemli, ıslak şartlarda iletken hâle gelebilir.
Ayak giyeceği, taban malzemesinin, bulaşma olabileceği şartlarda giyilirse, giyen kişi tehlikeli alana girmeden önce ayak
giyeceklerinin elektrik özelliklerini her zaman kontrol etmelidir.
Antistatik ayak giyecekleri kullanılırken zemin döşemesini direnci ayak giyeceği tarafından sağlanan korumayı geçersiz hâle
getirmeyecek şekilde olmalıdır.
Kullanımda, normal hortumlar dışında hiçbir yalıtım elemanı ayak giyeceğinin taban astarı ile giyen kişinin ayağı arasında yer
almamalıdır. Taban astarı ile ayak arasına herhangi bir plaka konulmuşsa, ayak giyeceği/plaka birleşimi elektrik özellikleri
bakımından kontrol edilmelidir”.


Not:
Güvenlik ayakkabıları çok sağlamdır ve çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.
Ürünün kullanım ömrü ve performansı belirli koşullara bağlıdır.
Optimum korumayı elde etmek için doğru ayakkabı seçilmelidir. Doğru ayakkabıyı seçip seçmediğinizden emin
değilseniz, size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Koruyucu ayakkabının bakımını düzenli olarak yapmanız
önemlidir. Artık istenen korumayı sağlamayacağından, aşırı aşınma veya hasar durumunda ayakkabıyı değiştiriniz.


Tavsiye edilen kullanım
Ürünleri giymek çıkarmak için, her zaman sabitleme sistemleri ilgili daha önce yaptığınızın tersini tam olarak yapın. Sadece uygun
ölçüdeki ayakkabıyı giyin. Ya çok gevşek veya çok sıkı olan ürünler hareketini kısıtlayacak ve ürünün en iyi koruma seviyesini
sağlamayacaktır. Bu ürünlerin ölçüleri üzerinde işaretlidir.
Optimal bir koruma için, bazı durumlarda koruyucu pantolon veya üst tozluklar gibi ilave bir KKD ile bu ayakkabıyı kullanmak
gerekli olabilir. Bu durumda, risk taşıyan ilgili faaliyet yürütmeden önce, tüm koruyucu ürünlerin birbiriyle uyumlu ve kullanılacağı
uygulama için uygun olduğundan emin olmak üzere tedarikçinize danışın.
(Ayakkabının riskine ve korumasına bağlı olarak) – genel endüstri, metal ve makine mühendisliği, inşaat, tarım, kamu
kuruluşları, gıda sektörü. Güvenlik ayakkabısının doğru tanımlanması ve seçilmesi sorumluluğu işverene aittir.
Kullanmadan önce daima ayakkabının ilgili gereksinimlere uygunluğunu kontrol edin.
Uygunluk Beyanı
Uygun beyanına web sitemiz www.zimaropro.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Üretici Bilgileri: Zimaro Ayakkabıcılık Sanayi. Ve Ticaret Ltd. Şti., OSB mevki 7 nolu Sok. No:3 Merkez/BARTIN
Onaylanmış Kuruluş: Ürünlerimiz Universal Sertifikasyon Ve Gözetım Hizm. Tic. Ltd. Şti. (2163)- Necip Fazil Bulvari Keyap
Sitesi, Istanbul- tarafından belgelendirilmektedir.
Test Kuruluşları: Ürünlerimiz; Central Laboratuvar, 34212 Bahçelievler, İstanbul; TSE Labaratuvar, 06100, Çankaya, Ankara; TASEV
Laboratuvar, 34303 Küçükçekmece, Istanbul- test kuruluşları tarafından test edilmiştir.
Ürünlerimiz ISO 9001:2008 kalite yönetim şartlarını sağlamaktadır.

Ticari Kimlik

Firma Adı: Zimaro Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yanaz Köyü Organize Sanayi Bölgesi 7. Sok.
No: 3 Merkez / Bartın
Vergi Dairesi: Bartın
Vergi Numarası: 8240257876
Ticaret Sicil No: 3273
Mersis No: 0824025787600010

Bize Ulaşın

  • Organize Sanayi Bölgesi 7 No'lu Sokak No: 3 Bartın
  • +90 (378) 233 26 27​
  • +90 (542) 456 68 55
  • info@zimaropro.com
  • İthalat ve İhracat İçin İletişim: +90 (545) 401 27 99
  • Satın Alma İçin İletişim: +90 (531) 340 61 67
  • Muhasebe İçin İletişim: +90 (543) 401 27 99
  • İnsan Kaynakları İçin İletişim: +90 (542) 456 68 55
  • Pazarlama İçin İletişim: +90 (531) 340 61 67

Copyright © 2021 . Zimaro Pro
Web Tasarım: Artüssü Medya

Add to cart